Hút bể phốt tại khu công nghiệp tân quang

Hút bể phốt tại khu công nghiệp tân quang tỉnh hưng yên

Công Ty Cổ Phần Vệ Sinh Môi Trường Miền Bắc

Liên Hệ ĐT: 0945.800.844 & 0985.375.750

Công ty chúng tôi đã nhận hút bể phốt tại khu công nghiệp tân quang tỉnh hưng yên tại một công ty gốm sứ đóng trên địa bàn xã tân quang huyện văn giang tỉnh hưng yên

hút bể phốt tại khu công nghiệp tân quang

Công ty chúng tôi đã tiếp nhận thông tin từ nhân viên của công ty gốm sứ tại khu công nghiệp tân quang huyện văn giang tỉnh hưng yên, nói về việc đến thông tắc bồn cầu, chúng tôi đã tiếp nhận thông tin và cử nhân viên đến thông tắc bồn cầu tại công ty gốm sứ

Sau 15phút nhân viên của chúng tôi đã có mặt tại công ty gốm sứ tại tân quang huyện văn giang tỉnh hưng yên để thực hiện thông tắc bồn cầu, thấy tình trạng bể phốt đã bị đầy không thể thông tắc được và nhân viên của chúng tôi đã đề nghị cho hút bể phốt tại khu công nghiệp tân quang của công ty gốm sứ

Nhân viên của chúng tôi đã đưa ra phương pháp làm việc của công ty chúng tôi sẽ làm như sau

1 hình thức hút bể phốt tính tiền theo thực tế mét khối trên xe hút bể phốt đã hút được

2 hình thức hút theo thực tế mét khối dưới bể phốt hút bao nhiêu đo mét khối dưới bể

3 hình thức hút bể phốt khoán gọn chọn gói bên mình cảm thấy sạch sẽ là được, còn chưa được chứng tôi sẽ làm cho sạch

Nhân viên của công ty gốm sứ tại khu công nghiệp tân quang huyện văn giang tỉnh hưng yên đã nhất trí với phương thức là hình thức khoán gọn chọn gói cho từng bể phốt và ký hợp đồng câm kết sẽ làm theo đúng quy trình đã hai bên cùng thảo luận

Nhân viên của công ty chúng tôi đã gọi điện báo cho xe hút bể phốt đến tại địa chỉ trên để thực hiện hút bể phốt tại công ty gốm sứ tại tân quang huyện văn giang tỉnh hưng yên, chúng tôi đã điều xe xuống tại địa chỉ trên

https://thongconghanoi.vn/thong-tac-cong-tai-ecopark/

https://thongconghanoi.vn/dich-vu-thong-tac/

https://thongconghanoi.vn/dich-vu-thong-tac-cong-tai-khu-cong-nghiep/

http://thongconghanoi.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *